საქმიანობის სფერო

 

 

10 წელზე მეტია BLC უზრუნველყოფს სრულ სამართლებრივ მომსახურებას საქართველოს ყველაზე დიდი ენერგოკომპანიებისთვის.  BLC- გუნდის ცოდნა და გამოცდილება ენერგეტიკის სფეროში უდაოდ საუკეთესოა. BLC-ის იურისტებს, სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიების სახელით, მონაწილეობა აქვთ მიღებული საქართველოში ნავთობისა და გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებულ პროდუქციის განაწილების ხელშეკრულებების მომზადებისა და მოლაპარაკებების წარმოების პროცესებში. BLC-ი იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფს ნავთობკომპანიებს ლიცენზიების მოპოვების, საგადასახადო და პროდუქციის მიწოდების საკითხებთან დაკავშირებით.

 

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC