საქმიანობის სფერო

 

BLC-იმ მონაწილეობა მიიღო მიკრო-საფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის მომზადებაშიასევე, მონაწილეობა მიიღო საგადასახადო კანონმდებლობის პრივატიზაციის და ენერგეტიკის კანონმდებლობების შემუშავების პროცესში. 2003 წელს ამერიკელ იურისტებთან ერთად, BLC მონაწილეობდა საქართველოს საკანონმდებლო სისტემის ანალიზის მომზადებაში. BLC-იმ, ასევე, მონაწილეობა მიიღო  ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის, ასევე საგადასახადო და ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის შექმნის პროცესში.

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC