საქმიანობის სფერო

 

 

BLC წარმოადგენს კლიენტების ინტერესებს საქმიანობის განხორციელების ნებართვის მოპოვების, ლიცენზირების, ტექნიკური მოთხოვნების და სხვა საკანონმდებლო საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე -  სატელეკომუნიკაციო კომპანიების საქმიანობის სტრუქტურირებასთან და ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი სამართალის სხვა ასპექტებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი საქმე იყო დავა საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიასა და რუსეთის კომუნიკაციის კომპანია მეგაფონს შორის,   სადაც BLC-იმ წარმატებით წარმოადგინა საქართველოს  ეროვნული კომუნიკაციების კომისია.

 

 

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC