საქმიანობის სფერო

 

BLC კლიენტებს სთავაზობს სხვადასხვა  იურიდიულ მომსახურება ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის დაცვის სფეროში, როგორიც არის საპატენტო, საავტორო უფლებების, სასაქონლო ნიშნების, ლოგოების, დიზაიანის და სასაქონლო დასახელების დაცვა. BLC-ის აქვს კლიენტების წარმოდგენის გამოცდილება შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების წინაშე, ასევე, დახმარების გამოცდილება ფრენშაიზინგის და ლიცენზირების შესახებ ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებების დროს. ასევე, ტექნოლოგიის გადაცემის ან შეძენის დროს გამართული მოლაპარაკებების დროს დახმარებისა და ინტელექტუალური სამართლის უფლებების სასამართლოს გზით დაცვის გამოცდილება. 

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC