საქმიანობის სფერო

 

BLC- აქვს სასამართლო დავების, ადგილობრივი და უცხოური არბიტრაჟის, მედიაციის უდიდესი გამოცდილება. ჩვენი იურისტები ახორციელებენ დავების მოგვარებას მოლაპარაკების, მედიაციის, არბიტრაჟის ან სასამართლოს გზით, ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობით და საერთაშორისო ტრიბუნალების წინაშე კლიენტების ინტერესების დაცვით

გუნდური მუშაობისა და პროფესიული გამოცდილების წყალობით, BLC- აქვს სასამართლო დავების წარმოების უაღრესად წარმატებული გამოცდილება. ჩვენი იურისტები წარმოადგენდნენ  სხვადასხვა კომპანიებისა და პირების ინტერესებს მნიშვნელოვან დავების დროს, მათ შორის: საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისია "მეგაფონის" წინააღმდეგ, ფადი ნაჰასის საქმე ფადი ასლის წინააღმდეგ, ჯოზეფ ქეი, ბორის ბერეზოვსკის და სხვათა მიმართ, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები სამხატვრო აკადემიის წინააღმდეგ (BLC წარმოადგენდა სტუდენტებს: საქმე გადაწყვეტილ იქნა ჩვენი კლიენტის სასარგებლოდ) და ..

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC