საქმიანობის სფერო

 

ჩვენ სიახლის სახით კლიენტებს ვთავაზობთ სისხლის სამართლის სფეროში მომსახურების გაწევ. აღნიშნულ სფეროში მომუშავე კვალიფიციური განათლებისა და გამოცდილების მქონე იურისტები უზრუნველყოფენ კლიენტების უფლებების ეფექტურ დაცვას.

 

სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე ჩვენს თანამშრომლებს დახმარებას უწევენ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სფეროში მომუშავე, საუკეთესო გამოცდილების მქონე იურისტები. შესაბამისად, ჩვენი გუნდის სიძლიერე განსაკუთრებით ვლინდება იმ კლიენტების მომსახურების დროს, რომლებიც ფინანსურ და საგადასახადო დანაშაულებთან არიან დაკავშირებულნი. 

 

 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC