საქმიანობის სფერო

 

BLC, ასევე, აქტიურად მუშაობს  საოჯახო და მემკვიდეობითი სამართლის კუთხით. ჩვენი ფირმა იყო ერთ-ერთი იმ პირველთაგანი, რომელმაც შეიმუშავა საიმედო წინასაქორწინო ხელშეკრულებები, რომლებიც მეუღლეებს განქორწინებებთან და მემკვდრეობ მიღების შემთხვევებში გარკვეულ რჩევებს აძლევდა, და განსაკუთრებით, საქართველოს სასამართლოებში ყველაზე მასშტაბური მემკვიდრეობითი დავის დროს თავისი კლიენტის წარმატებული წარმომადგენლობის შედეგად, BLC-იმ დაიკავა დამსახურებული მოწინავე ადგილი საქართველოში საოჯახო და მემკიდრეობითი სამართლის სფეროში ფართო საკითხებზე მუშაობის მხრივ. 

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC