ჩვენი გუნდი

ქეთი ელიოზაშვილი არის ჩვენი იურიდიული კომპანიის თარჯიმანი.  2001 წლის სექტემბერში BLC-ში მუშაობის დაწყებამდე, იგი მუშაობდა ქართულ-ამერიკული ბანკის ”აბსოლუტი”-ს მთარგმნელად, ხოლო შემდგომში - საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწედ.  ქ. ელიოზაშვილს გააჩნია ფინანსური და იურიდიული ტექსტების, ხელშეკრულებების, წესდებების და სხვა მსგავსი სპეციფიკური დოკუმენტების თარგმნის მნიშვნელოვანი გამოცდილება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ქეთი ელიოზაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. მშობლიური ქართული ენის გარდა, იგი  სრულყოფილად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC