სიახლეები და პუბლიკაციები

2012 წლის 29 მარტს, უკრაინის იურისტთა ასოციაციის (UBA) ორგანიზებით მოეწყო მრგვალი მაგიდა უკრაინისა და საქართველოს იურიდიული ფირმებისათვის. შეხვედრის მთავარი მიზანი გახლდათ იდეების ურთიერთგაზიარება, რათა შემდგომში მოხდეს იურიდიული ფირმების მენეჯმენტის მიერ შესაბამისი კანონების უფრო ეფექტური მართვა. იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი, ალექსანდრე ბოლქვაძე გამოვიდა სიტყვით და გაუზიარა უცხოელ კოლეგებს მისი კომპანიის გამოცდილება.

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC