სიახლეები და პუბლიკაციები

2015 წლის 23-24 ოქტომბერს, BLC-ის პარტნიორი, გიორგი ბათლიძე დაესწრო იურიდიულ კონფერენციას ბელორუსიაში, ქ.მინსკში. მან ასევე გამართა პირისპის შეხვედრები პოტენციურ კლიენტებთან სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივით.

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC