სიახლეები და პუბლიკაციები

2015 წლის 19-20 ნოემბერს, BLC-ის პარტნიორი გიორგი ბათლიძე და უფროსი იურისტი ლაშა უფლისაშვილი დაესწრნენ DRBF რეგიონალურ კონფერენციას და სემინარს თურქეთში, ქ. სტამბულში.

სემინარის ფარგლებში ლაშა უფლისაშვილმა გამართა პრეზენტაცია, რომელიც ეხებოდა FIDIC- ის ხელშეკრულებების თანახმად საქართველოში დავების საბჭოს გამოყენებადობას და სამომავლო ნაბიჯებს, მსგავსი ალტერნატიული დავის გადაწყვეტის მექანიზმის განვითარებისთვის საქართველოში.

კონფერენციას ძირითადად ესწრებოდნენ ინჟინერ-მშენებლები და პრაქტიკოსი ადვოკატები სხვადასხვა ქვეყნიდან.

Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC